Phần mềm quản lý cửa hàng thông minh nhất

đa kho hàng

Marketplace

Biến cửa hàng của bạn thành một marketplace. Cho phép người bán hàng khác bán sản phẩm trên website của bạn. Giải pháp 1 điểm dừng (one-stop) cho người mua thêm lựa chọn mua sắm từ nhiều người bán hàng khác → tăng tỷ lệ mua trên website của bạn.

Đa kho hàng

Kết nối cửa hàng của bạn với nhiều nguồn kho hàng. Cho phép quản lý nhiều kênh bán hàng từ 1 website. Dễ dàng theo dõi số lượng sản phẩm trong một kho hàng cụ thể.

Tìm kiếm dễ dàng

Thêm các mô tả cho phép công cụ tìm kiếm như Google dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn, đảm bảo rằng sản phẩm xuất hiện trên top danh sách kết quả tìm kiếm

Featured work