Bảng giá

Gói Starter

Dành cho những mô hình kinh doanh nhỏ, cho người bắt đầu kinh doanh hoặc bán hàng online.

150000 đ/tháng
  • cho 1 cửa hàng
  • tối đa 5 người dùng
  • Không giới hạn tính năng
  • Không phí khởi tạo

Gói Business

Dành cho những mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

220000 đ/tháng
  • cho 1 cửa hàng
  • Không giới hạn người dùng
  • Không giới hạn tính năng
  • Không phí khởi tạo
Các loại hình thanh toán được sử dụng:
Stripe
Visa
master_card